Werkwijze

1. Intake-/
kennismakingsgesprek

Om een goed beeld te krijgen van de situatie voeren we eerst een intake-/kennismakingsgesprek. Hierbij zullen we de schoolsituatie bespreken, de thuissituatie, de hulpvraag en overige informatie die voor mij van belang is. Dit is ook het moment dat er vragen aan mij gesteld kunnen worden. Het is erg mooi als uw kind hierbij aanwezig is, zodat hij/zij mij ook kan leren kennen en zelf kan aangeven wat hem/haar zou kunnen helpen. 

2. Onderzoeken, plan schrijven en bespreken

Naar aanleiding van het gesprek zal ik beginnen met een onderzoek of schrijf ik een plan van aanpak. Naar aanleiding van het onderzoek zal er een handelingsplan geschreven worden. Hieronder wordt het verschil uitgelegd tussen een handelingsplan en een plan van aanpak.

Handelingsplan
Bij het handelingsplan zal ik een uitgebreid verslag maken met de beginsituatie, de doelen en de aanpak. Hierbij worden alle hulpmiddelen benoemd en zal beschreven worden binnen welke termijn de doelen (vermoedelijk) behaald zullen worden. De tussen- en eindevaluatie worden hier ook bij gevoegd.

Plan van aanpak
Een minder uitgebreide versie van het handelingsplan. Hierin staan de doelen verwerkt en de aanpak. De tussen- en eindevaluatie worden hier later aan toegevoegd. 

3. Traject

Het traject wordt op maat gemaakt en kan tussendoor worden aangepast, als bijvoorbeeld blijkt dat het kind iets anders nodig heeft. Tijdens de sessies werk ik samen met het kind aan het afgesproken doel en kijk ik hierbij welke manier het beste past bij het kind. Na de sessie plan ik voor mezelf tijd in om een kort verslag te maken. De verslagen gebruik ik voor de tussen- en eindevaluatie en voor mijn voorbereidingen. Het zal niet gedeeld worden met derden, tenzij de ouders hiervoor expliciet toestemming geven. 


4. Tussenevaluatie

De meeste trajecten bestaan uit ongeveer 6 tot 8 sessies. Met uitzondering van het Vriendenprogramma deze bestaat uit 8 tot 12 sessies. Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats, waarbij we de voortgang bespreken en het plan indien nodig aanpassen. Daarnaast is dit het moment om extra vragen te stellen, het traject te verkorten of te verlengen. 
5. (Extern contact)

Samenwerking met ouders vind ik zeer belangrijk. Het is echter soms onhandig als ouders alles door moeten geven aan de school. Om ruis op de lijn te voorkomen, kan ik contact opnemen met de school (of de school met mij). 


Contact met school of andere instanties is volledig in overleg met de ouders.  Ik vind het van belang dat er één lijn is met de school, zodat het niet te verwarrend is voor het kind. Ik heb kennis van een hoop verschillende methodes, maar soms zal ik de hulp van de school nodig hebben. Het kan voorkomen dat ik zelf wat vragen heb aan de school of andere instanties. In zo'n geval zal ik met u overleggen wie contact opneemt met de betreffende instantie. 

6. Eindevaluatie

Tijdens de eindevaluatie bespreken we het gehele traject. Hierbij worden de doelen besproken en wordt er gekeken welke doelen behaald zijn, welke doelen eventueel nog verder herhaald moeten worden en/of dat er meer tijd nodig is om de doelen te halen. 

Naar aanleiding van het gesprek ontvangt u via de mail het plan mét de evaluaties. 

Tevens ben ik een voorstander van feedback en zullen we ook dit bespreken tijdens de eindevaluatie. 

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op via 06 382 887 65 of via de mail: [email protected]. Ik denk graag mee in de mogelijkheden.